پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

ازدواج موقّت بدون استمتاع ← → ازدواج موقّت با زنی که زنا کرده

ازدواج دائم با زنی که در عقد موقّت شخص بوده

مسأله 358. اگر فرد زنی را برای خویش عقد موقّت نماید، قبل از تمام شدن مدّت عقد، نمی­تواند وی را مجدّداً به عقد دائم یا موقّت خود در آورد و برای این منظور باید صبر کند تا مدّت عقد تمام شود یا آنکه مدّت باقیمانده را ببخشد[1] و سپس اقدام به ازدواج دائم یا موقّت با وی نماید.[2]

[1]. بذل مدّت یا هبۀ مدّت نماید.
[2]. شایان ذکر است، در فرض مذکور زوجه برای ازدواج مجدّد با شوهرش لازم نیست عدّه نگه دارد؛ ولی اگر بخواهد با شخص دیگری ازدواج نماید - با توضیحی که در احکام عدّه بیان می‌گردد - باید عدّه نگه دارد.
ازدواج موقّت بدون استمتاع ← → ازدواج موقّت با زنی که زنا کرده
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français