پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

2. نفقۀ خویشاوندان / خویشاوندانی که نفقۀ‌ آنان بر عهدۀ انسان لازم است ← → اختیارات زوجه در مواردی که زوج نفقه نمی‌پردازد

مقدّم بودن نفقۀ خود بر نفقۀ همسر دائمی

مسأله 449. «نفقۀ نفس» مقدّم بر «نفقۀ زوجۀ دائمی» است. بنابراین، اگر فرد مالی که دارد کفاف نفقۀ خودش و زوجه­ دائمیش را نمی­کند، می­تواند آن را صرف نفقۀ خودش کند[1] و چنانچه چیزی اضافه آمد آن را صرف نفقۀ همسرش نماید؛ البتّه در این صورت مقداری از نفقۀ همسرش که توانایی تأمین آن را ندارد، به صورت دین بر عهده­اش ثابت می‌شود که توضیح آن در مسألۀ «442» بیان شد.
شایان ذکر است، منظور از «نفقۀ نفس» مقدار قوت روز و شبش و لباس و مانند آن است که حسب حال و شأنش به آنها در زندگی نیاز دارد.

[1]. بلکه در موردی که در مسألۀ «479» ذکر می­شود، واجب است مال مذکور را صرف خودش نماید.
2. نفقۀ خویشاوندان / خویشاوندانی که نفقۀ‌ آنان بر عهدۀ انسان لازم است ← → اختیارات زوجه در مواردی که زوج نفقه نمی‌پردازد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français