پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

باقی بودن احکام زوجیّت در عدّۀ طلاق رجعی ← → مسائل مربوط به سه‌ طلاقه کردن زن

پایان رابطۀ زوجیّت با طلاق بائن

مسأله 537. زنی که طلاق وی بائن بوده، با اجرای صیغۀ طلاق رابطۀ زوجیّت با همسرش و حقوق متقابل بین زوجین به‌طور کلّی از بین می­رود؛
البتّه اگر زن حامله باشد، نفقه­اش تا هنگام وضع حمل، بر عهدۀ شوهر است.[1]

[1]. توضیح احکام نفقه در فصل «نفقات» بیان شد.
باقی بودن احکام زوجیّت در عدّۀ طلاق رجعی ← → مسائل مربوط به سه‌ طلاقه کردن زن
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français