پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

1. عدّۀ طلاق / زنانی که طلاق آنان عدّه ندارد ← → احکام عدّه / تعریف عدّه

مواردی که زن باید عدّه نگه دارد

مسأله 580. مواردی که زن باید عدّه نگه دارد، عبارتند از:
1. طلاق؛
2. تمام شدن مدّت ازدواج در عقد موقّت یا بذل و بخشش مدّت توسط زوج؛
3. نزدیکی از روی اشتباه (وطی به شبهه)؛
4. فسخ و انفساخ عقد ازدواج؛
5. وفات زوج؛
در ادامه، به توضیح هر یک از این موارد پرداخته می‌شود.
1. عدّۀ طلاق / زنانی که طلاق آنان عدّه ندارد ← → احکام عدّه / تعریف عدّه
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français