پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

مدّت عدّه طلاق ← → مواردی که زن باید عدّه نگه دارد

1. عدّۀ طلاق / زنانی که طلاق آنان عدّه ندارد

مسأله 581. زنی که طلاق داده شده باید مدّتی که بعداً‌ ذکر می‌شود «عدّه» نگه دارد و در آن مدّت با فرد دیگری ازدواج ننماید و از این حکم موارد ذیل استثنا می‌شود:
الف. «زنی که همسرش با او نزدیکی نکرده است».
شایان ذکر است، نزدیکی­[1] در صورتی موجب عدّه می­شود که به اندازۀ ختنه‌گاه (حَشَفه) داخل شده باشد.[2]
البتّه، اگر منی همسرش به‌طور طبیعی یا به شیوۀ دیگری وارد فرج (مَهْبِل) شود، بدون آنکه نزدیکی صورت گیرد، زن باید عدّه نگه دارد.
بنابراین، اگر نزدیکی صورت نگرفته و زن با شیوۀ تلقیح مصنوعی بدون ورود منی به مَهْبِل حامله شده باشد، بدین صورت که اسپرم مرد و تخمک همسرش در خارج از فضاى رحم و مَهْبِل (مثلاً در آزمایشگاه) بارور شده، سپس نطفۀ بارور شده (رویان) در رحم همسرش قرار داده شده و زن حامله شود، لازم است عدّه نگه دارد.
ب. «دختری که نه سالش تمام نشده»، هرچند شوهرش - اشتباهاً یا عمداً و از روی معصیت - با وی نزدیکی کرده باشد.
ج. «زنی که یائسه است» و معنای یائسگی در مسألۀ «508» بیان شد.

[1]. چه اینکه نزدیکی از جلو باشد یا پشت.
[2]. در مورد مردی که ختنه‌گاهش قطع شده، نزدیکی به اندازه­ای که عرفاً بگویند دخول کرده، کافی است.
مدّت عدّه طلاق ← → مواردی که زن باید عدّه نگه دارد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français