پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

ج. زن غیر حامله‌ای که یائسه نیست، ولی حیض هم نمی­بیند ← → الف. زن غیر حامله که مدّت زمان بین دو حیضش کمتر از سه ماه است

ب. زن غیر حامله‌ای که مدّت زمان بین دو حیضش سه ماه یا بیشتر است

مسأله 586. عدّۀ زن غیر حامله­ای که فاصله بین دو حیض او سه ماه قمری یا بیشتر است، سپری شدن سه ماه قمری از زمان طلاق می­باشد.
مسأله 587. اگر زن غیر حامله‌ای که فاصلۀ بین دو حیض او سه ماه قمری یا بیشتر است، بعد از گذشت مثلاً یک ماه از زمان طلاق یائسه گردد، حکم عدّه از وی ساقط نمی­شود، بلکه لازم است دو ماه قمری دیگر عدّه نگه دارد.
ج. زن غیر حامله‌ای که یائسه نیست، ولی حیض هم نمی­بیند ← → الف. زن غیر حامله که مدّت زمان بین دو حیضش کمتر از سه ماه است
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français