پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

ب. زن غیر حامله‌ای که مدّت زمان بین دو حیضش سه ماه یا بیشتر است ← → مدّت عدّه طلاق

الف. زن غیر حامله که مدّت زمان بین دو حیضش کمتر از سه ماه است

مسأله 583. زن غیر حامله­ای که فاصله بین دو حیض او کمتر از سه ماه است،[1] عدّه‌اش آن است که بعد از طلاق[2] به قدرى صبر کند که دو بار حیض ببیند و پاک شود و همین که حیض سوّم را دید عدّۀ او تمام میشود.
مسأله 584. اگر زن غیر حامله‌ای که فاصلۀ بین دو حیض او کمتر از سه ماه است، بعد از طلاق[3] یک بار خون حیض ببیند و سپس یائسه گردد، برای تکمیل عدّه باید دو ماه قمری دیگر صبر نماید؛
امّا در صورت مشاهدۀ دو بار خون حیض قبل از سنّ یائسگی، لازم است بعد از آن یک ماه قمری دیگر عدّه نگه دارد.
مسأله 585. اگر زن غیر حامله­ای که فاصلۀ بین دو حیض او کمتر از سه ماه است، بعد از طلاق، مثلاً دو بار حیض ببیند، سپس به سببی - مانند بیماری یا استعمال دارو - حیض وی به تأخیر افتد، باید بعد از حیض دوّم سه ماه قمری صبر کند که اگر حیض دیگرى در این مدّت ببیند عدّه­اش تمام می­شود و در صورتی که حیض نبیند با انتهاى سه ماه عدّه­اش به پایان می­رسد؛
همچنین، اگر چنین زنی بعد از طلاق، یک بار حیض ببیند، سپــس به سببــی - مانند بیماری یا استعمال دارو - حیض وی به تأخیر افتد، چنانچه بعد از حیض اوّل تا سه ماه قمری حیض نبیند، با سپری شدن سه ماه عدّه­اش تمام مى‌شود.

[1]. معمولاً بیشتر بانوان غیر حامله، از همین قسم می‌باشند.
[2]. طلاقی که در پاکی زن واقع گردیده و در آن پاکی شوهرش با وی نزدیکی نکرده است،‌ هرچند نزدیکی از پشت باشد.
[3]. همان.
ب. زن غیر حامله‌ای که مدّت زمان بین دو حیضش سه ماه یا بیشتر است ← → مدّت عدّه طلاق
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français