پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

زمان آغاز عدّۀ طلاق ← → ج. زن غیر حامله‌ای که یائسه نیست، ولی حیض هم نمی­بیند

د. زنی که حامله است

مسأله 591. عدّۀ زنی که از شوهرش حامله شده، تا موقع وضع حمل[1] یا سقط شدن حمل[2] اوست، هرچند حمل مذکور به صورت جنین ناقص یا خون بسته (عَلَقه) یا پاره گوشت (مُضْغه) باشد.
بنابراین، اگر مثلاً یک ساعت بعد از طلاق وضع حمل نماید، عدّه‏اش تمام میشود.
مسأله 592. اگر زن به واسطۀ زنای غیر شوهرش با وی آبستن شده باشد و شوهرش او را طلاق دهد، عدّۀ او به وضع حمل یا سقط آن حمل تمام نمیشود؛ بلکه حکم زنان غیر حامله را دارد که عدّۀ آنان بیان شد.[3]

[1]. در صورتی که حمل بیش از یک فرزند باشد، لازم است همۀ آنها به دنیا بیایند.
[2]. در حکم مذکور، فرقی بین سقط عمد و سقط غیر عمد نمی­باشد.
[3]. اگر حامله شدن زن بر اثر وطی به شبهه باشد، احکام آن در عدّۀ وطی به شبهه خواهد‌ آمد.
زمان آغاز عدّۀ طلاق ← → ج. زن غیر حامله‌ای که یائسه نیست، ولی حیض هم نمی­بیند
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français