پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

ب. زن غیر حامله‌ای که حیض نمی‌بیند ← → 2. عدّۀ زنى که ازدواج موقّت کرده است / لزوم رعایت عدّۀ ازدواج موقّت در غیر موارد استثنائی

مدّت عدّۀ عقد موقّت / الف. زن حامله

مسأله 599. عدّۀ زن حامله در ازدواج موقّت، همانند عدّۀ طلاق زن حامله در ازدواج دائم است که احکام آن، در مسائل «591 و 592» ذکر شد.
ب. زن غیر حامله‌ای که حیض نمی‌بیند ← → 2. عدّۀ زنى که ازدواج موقّت کرده است / لزوم رعایت عدّۀ ازدواج موقّت در غیر موارد استثنائی
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français