پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

مدّت عدّۀ عقد موقّت / الف. زن حامله ← → زمان آغاز عدّۀ طلاق

2. عدّۀ زنى که ازدواج موقّت کرده است / لزوم رعایت عدّۀ ازدواج موقّت در غیر موارد استثنائی

مسأله 598. اگر مدّت عقد موقّت تمام شود یا شوهر آن را بذل نموده و ببخشد، در غیر موارد استثنایی که در مسألۀ «581» ذکر شد، بر زن واجب است «عدّه» نگه دارد و در دوران عدّه با مرد دیگری ازدواج ننماید.
مدّت عدّۀ عقد موقّت / الف. زن حامله ← → زمان آغاز عدّۀ طلاق
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français