پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

زمان آغاز عدّۀ وطی به شبهه ← → 3. عدّۀ زنى که با او وطى به شبهه صورت گرفته است / موارد وطی به شبهه

مدّت عدّۀ‌ وطی به شبهه

مسأله 611. «عدّۀ وطى به شبهه» همانند عدّۀ طلاق است و زنى که عدّۀ طلاق ندارد مانند زن یائسه، لازم نیست عدّۀ وطى به شبهه نگه دارد.[1]

[1]. احکام عدّۀ طلاق و مواردی که احتیاج به عدّه ندارد، در مسائل «581 و بعد از آن»بیان شد.
زمان آغاز عدّۀ وطی به شبهه ← → 3. عدّۀ زنى که با او وطى به شبهه صورت گرفته است / موارد وطی به شبهه
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français