پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

شوهر نفقۀ همسرش را عمداً یا به سبب عدم قدرت مالی نپردازد و خود را از حاکم شرع عمداً مخفی نماید ← → مجوّز نبودن عسر و حرج برای طلاق ولایتی در غیر سه مورد فوق

صورت دوّم: زنی که شوهرش زنده است، ولی دسترسی به وی به هیچ طریقی ممکن نیست

طلاق ولایتی در این صورت، در مورد ذیل قابل انجام است:
شوهر نفقۀ همسرش را عمداً یا به سبب عدم قدرت مالی نپردازد و خود را از حاکم شرع عمداً مخفی نماید ← → مجوّز نبودن عسر و حرج برای طلاق ولایتی در غیر سه مورد فوق
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français