پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

حکم صورتی که شوهر قصد مخفی کردن خود از حاکم شرع را ندارد یا این امر محرز نباشد ← → صورت دوّم: زنی که شوهرش زنده است، ولی دسترسی به وی به هیچ طریقی ممکن نیست

شوهر نفقۀ همسرش را عمداً یا به سبب عدم قدرت مالی نپردازد و خود را از حاکم شرع عمداً مخفی نماید

مسأله 663. اگر شوهر از پرداخت نفقۀ همسرش با وجود توانایی مالی امتناع ورزد یا توانایی پرداخت نفقۀ همسرش را نداشته باشد، ولی عمداً خودش را از حاکم شرع مخفی می­کند تا حاکم شرع نتواند اقدام به ابلاغ و انذار و اجرائیّات بعد از آن - که در مسأله (658 و 659) بیان شد - نماید[1] و برای حاکم شرع دستیابی به وی - هرچند با واسطه - ممکن نباشد و از طرفی امکان خرج کردن از مال شوهر جهت نفقات همسرش وجود نداشته باشد،[2] حاکم شرع می­تواند بعد از درخواست زن، وی را طلاق دهد.
شایان ذکر است، طلاق در این مورد، از نوع طلاق بائن است و زوج در ایّام عدّه حقّ رجوع ندارد.

[1]. مثل اینکه موضع سکونتش را از حاکم شرع پنهان نموده و به تماس‌های تلفنی نیز پاسخ نمی‌دهد یا تماس تلفنی را قطع کرده تا حاکم شرع نتواند به وی دسترسی پیدا کند.
[2]. هرچند این امر با فروش بعضی از اموال شوهر با اذن حاکم شرع باشد، در مواردی که رفع احتیاج متوقّف و وابسته به آن است.
حکم صورتی که شوهر قصد مخفی کردن خود از حاکم شرع را ندارد یا این امر محرز نباشد ← → صورت دوّم: زنی که شوهرش زنده است، ولی دسترسی به وی به هیچ طریقی ممکن نیست
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français