پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

صورت سوّم: زنی که شوهرش مفقود الاثر است و از زنده بودن یا وفات او اطلاعی نیست ← → شوهر نفقۀ همسرش را عمداً یا به سبب عدم قدرت مالی نپردازد و خود را از حاکم شرع عمداً مخفی نماید

حکم صورتی که شوهر قصد مخفی کردن خود از حاکم شرع را ندارد یا این امر محرز نباشد

مسأله 664. اگر شوهر زنده است و عمداً خود را از حاکم شرع مخفی نکرده یا این امر معلوم نباشد، ولی از محلّ سکونت وی اطلاعی نبوده و دسترسی به او به هیچ طریقی ممکن نباشد،[1] در این صورت زن باید صبر نماید و منتظر بماند تا شوهرش برگردد یا خبر موت یا طلاق یا ارتداد وی ثابت شود و قبل از آن، حقّ مطالبۀ طلاق ندارد، هرچند مدّت طولانی گردد و شوهر مالی که از آن مال، نفقۀ همسرش پرداخت شود، نداشته باشد.
شایان ذکر است، اگر وضعیّت فوق طولانی گردد (مانند پنج سال یا بیشتر) و شوهر مالی که از آن مال نفقۀ زن پرداخت شود، نداشته و ولیّ شوهر (پدر و پدربزرگ پدری وی) نیز نفقۀ زوجه را نپردازند، در این فرض چنانچه زوجه با مراجعه به حاکم شرع تقاضای طلاق نماید، صحیح بودن طلاق از طرف حاکم شرع محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.
بنابراین، زوجه می­تواند در این مسأله به مجتهد جامع الشرایط دیگری با رعایت الأعلم فالأعلم مراجعه نماید.

[1]. هرچند به صورت تلفنی یا اینترنتی یا با واسطه.
صورت سوّم: زنی که شوهرش مفقود الاثر است و از زنده بودن یا وفات او اطلاعی نیست ← → شوهر نفقۀ همسرش را عمداً یا به سبب عدم قدرت مالی نپردازد و خود را از حاکم شرع عمداً مخفی نماید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français