پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

کالبد شکافی در موارد ضرورت ← → کالبد شکافی (تشریح) و پیوند اعضاء / کالبد شکافی بدن میّت مسلمان

کالبد شکافی بدن میّت غیر مسلمان

مسأله 686. کالبد شکافى و تشریح بدن میّت کافر، از هر صنفى که باشد، در صورتى که در زمان حیاتش جانش محترم نبوده جایز است؛
امّا اگر در زمان حیاتش جانش محترم بوده مانند کافر ذمّى، احتیاط واجب آن است که از کالبد شکافى وی اجتناب شود؛ البتّه، چنانچه کالبد شکافى میّت در شریعت او جایز باشد - چه به‌طور مطلق و چه در صورتی که در زمان حیاتش اجازه داده باشد و یا آنکه پس از وفاتش، ولىّ او اجازه دهد - در این صورت، کالبد شکافى وی جایز است.
شایان ذکر است، چنانچه محترم بودن جان کافر در زمان حیاتش مشکوک باشد و نشانه‏اى بر آن وجود نداشته باشد نیز، کالبد شکافى وی جایز است.
کالبد شکافی در موارد ضرورت ← → کالبد شکافی (تشریح) و پیوند اعضاء / کالبد شکافی بدن میّت مسلمان
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français