پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

قطع عضو بدن میّت کافر جهت پیوند به بدن مسلمان زنده ← → کالبد شکافی بدن میّت غیر مسلمان

کالبد شکافی در موارد ضرورت

مسأله 687.. اگر حفظ جان مسلمانى متوقّف و وابسته بر کالبد شکافى و تشریح بدن میّتی باشد، چنانچه ممکن باشد باید از بدن میّت کافرى که جانش محترم نیست یا مشکوک است و در صورتی که ممکن نباشد از کافرى غیر از او جهت کالبد شکافى استفاده نمایند و اگر این امر نیز ممکن نباشد، کالبد شکافى بدن میّت مسلمان جایز است؛
امّا کالبد شکافى و تشریح بدن میّت مسلمان براى آموزش پزشکی و غیر آن جایز نیست، مگر اینکه حفظ جان مسلمان یا کسی که در حکم مسلمان است - هرچند در آینده - متوقّف و وابسته بر آن باشد.
قطع عضو بدن میّت کافر جهت پیوند به بدن مسلمان زنده ← → کالبد شکافی بدن میّت غیر مسلمان
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français