پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

روابط سببی، نسبی نوزاد متولّد شده از تلقیح مصنوعی ← → 2. تلقیح مصنوعی خارج از فضای رحم

اجیر شدن زن پذیرای جنین به عنوان مادر جانشین

مسأله 713. اگر مادر جانشین (زنی که پذیرای جنین است) برای پرورش جنین در رحم خود در ازای دریافت اجاره بهای معیّن اجیر شود، عقد اجاره صحیح است.[1] همین طور، دریافت مبلغی به عنوان عوض و جُعل در جُعاله برای چنین کاری صحیح است؛
ولی از آنجا که این عمل با مقدّمات حرام (آشکار کردن عورت و نگاه و لمس حرام) همراه است، اقدام به آن در غیر موارد اضطرار و ناچاری جایز نمی‌باشد.

[1]. البتّه، اجاره دادن خود اعضای بدن (مانند اجاره دادن رحم) صحیح نیست.
روابط سببی، نسبی نوزاد متولّد شده از تلقیح مصنوعی ← → 2. تلقیح مصنوعی خارج از فضای رحم
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français