پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

سقط جنین بعد از دمیده شدن روح ← → روابط سببی، نسبی نوزاد متولّد شده از تلقیح مصنوعی

احکام سقط جنین / حرام بودن سقط جنین

مسأله 721. سقط جنین جایز نیست، مگر در مواردی که در مسألۀ «723» خواهد آمد و حرام بودن سقط جنین شامل مراحل اولیّۀ تکامل جنین در رحم، حتّی نطفۀ لقاح یافته[1] نیز می­شود و حرام بودن این امر، بعد از دمیده شدن روح شدیدتر است.
در حکم فوق، فرقی نیست بین اینکه نطفۀ مذکور در دیوارۀ رحم مستقرّ شده باشد یا نه، همچنان که تفاوتی نیست که تلقیح مذکور به صورت طبیعی انجام شده یا زن با تلقیح مصنوعی حامله شده باشد؛[2] البتّه، اگر تلقیح مصنوعی اسپرم و تخمک در لولۀ آزمایش و مانند آن در فضای بیرون از رحم انجام شده، که هنوز نطفۀ لقاح یافته وارد رحم نشده و اقتضاء بقاء و تکامل را ندارد، تلف کردن آن جایز است.

[1]. منظور، نطفه‌ای است که از تلقیح اسپرم و تخمک حاصل می‌شود که آن را «رویان» می‌نامند.
[2]. شایان ذکر است در مورد استفاده از دستگاه پیشگیری از حاملگی - مانند IUD - در صورتی که ثابت شود نطفه را پس از انعقادش از بین می‌برد، حکم بنابر احتیاط واجب است؛ که توضیح آن در مسألۀ «702» ذکر شد.
سقط جنین بعد از دمیده شدن روح ← → روابط سببی، نسبی نوزاد متولّد شده از تلقیح مصنوعی
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français