پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

بسم الله الرحمن الرحیم
با توجه به رؤیت هلال با چشم غیر مسلح در غروب روز چهارشنبه ٢٩ شعبان فردا پنجشنبه اول ماه مبارک رمضان است.
توفیقات همگان را از خداوند متعال مسألت داریم.
دفتر آقاى سیستانى (مدظله)

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

بخشش دیه ← → کسانی که دیۀ سقط جنین بر آنان ثابت می­شود

کسانی که از دیۀ سقط جنین ارث می­برند

مسأله 739. دیۀ سقط جنین[1] مانند سایر موارد دیه به کسانی که جزء ورثۀ جنین محسوب می­شوند - حسب ترتیب ذکر شده در طبقات ارث -[2] به ارث می­رسد؛
البتّه، فردی که سقط کنندۀ جنین است، هرچند جزء ورثۀ جنین باشد، از دیه‌اش ارث نمی­برد.
به عنوان مثال، اگر پدر و مادر به صورت اشتراکی مباشر سقط جنین باشند، هر دو نفر آنها از دیه ارث نمی­برند؛ امّا اگر مادر جنین مثلاً خود اقدام به سقط آن نماید، هرچند این امر با درخواست پدر جنین یا رضایت وی صورت گرفته باشد، پدر از دیۀ جنین ارث می‌برد.[3]
مسأله 740. اگر فردی سبب سقط جنین شود، ولی طوری باشد که عرفاً فرد مذکور از بین برنده و تلف کنندۀ جنین محسوب نشود، چنانچه جزء ورثه جنین باشد از دیه­اش ارث می‌برد؛ مانند اینکه فرد به جهت نیازی گودالی را در راه­ بدون نصب علائم هشدار دهنده یا حصار دور آن، حفر نماید و اتّفاقاً زن حامله­ای در آن افتاده و حملش سقط گردد، در این صورت فرد مذکور عرفاً سقط کنندۀ جنین محسوب نمی­شود و چنانچه جزء ورثه باشد، از دیه جنین ارث می­برد.[4]

[1]. حکم ذکر شده در مورد جنین حلال‌زاده است و در صورتی که جنین از زنا منعقد شده، حکم آن در مسألۀ «742» خواهد آمد.
[2]. توضیح طبقات ارث در فصل «ارث»، مسألۀ «1153» ذکر می­شود.
[3]. به توضیح ذکر شده در مسألۀ «737» رجوع شود.
[4]. امّا اگر به گونه­ای باشد که عرفاً فرد مذکور از بین برنده و تلف کنندۀ جنین محسوب شود، همان طور که در مسألۀ «739» بیان شد، چنانچه جزء ورثۀ جنین باشد از دیه­اش ارث نمی­برد؛ مانند اینکه شوهر دارویی را به همسرش بدهد که می­داند موجب سقط جنین می­شود و زن بدون اطلاع از این امر از دارو استفاده کرده و جنین سقط شود؛ در این صورت، شوهر باید دیه بپردازد و از دیۀ مذکور سهم الارثی ندارد.
بخشش دیه ← → کسانی که دیۀ سقط جنین بر آنان ثابت می­شود
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français