پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

بخشش دیه ← → کسانی که دیۀ سقط جنین بر آنان ثابت می­شود

کسانی که از دیۀ سقط جنین ارث می­برند

مسأله 739. دیۀ سقط جنین[1] مانند سایر موارد دیه به کسانی که جزء ورثۀ جنین محسوب می­شوند - حسب ترتیب ذکر شده در طبقات ارث -[2] به ارث می­رسد؛
البتّه، فردی که سقط کنندۀ جنین است، هرچند جزء ورثۀ جنین باشد، از دیه‌اش ارث نمی­برد.
به عنوان مثال، اگر پدر و مادر به صورت اشتراکی مباشر سقط جنین باشند، هر دو نفر آنها از دیه ارث نمی­برند؛ امّا اگر مادر جنین مثلاً خود اقدام به سقط آن نماید، هرچند این امر با درخواست پدر جنین یا رضایت وی صورت گرفته باشد، پدر از دیۀ جنین ارث می‌برد.[3]
مسأله 740. اگر فردی سبب سقط جنین شود، ولی طوری باشد که عرفاً فرد مذکور از بین برنده و تلف کنندۀ جنین محسوب نشود، چنانچه جزء ورثه جنین باشد از دیه­اش ارث می‌برد؛ مانند اینکه فرد به جهت نیازی گودالی را در راه­ بدون نصب علائم هشدار دهنده یا حصار دور آن، حفر نماید و اتّفاقاً زن حامله­ای در آن افتاده و حملش سقط گردد، در این صورت فرد مذکور عرفاً سقط کنندۀ جنین محسوب نمی­شود و چنانچه جزء ورثه باشد، از دیه جنین ارث می­برد.[4]

[1]. حکم ذکر شده در مورد جنین حلال‌زاده است و در صورتی که جنین از زنا منعقد شده، حکم آن در مسألۀ «742» خواهد آمد.
[2]. توضیح طبقات ارث در فصل «ارث»، مسألۀ «1153» ذکر می­شود.
[3]. به توضیح ذکر شده در مسألۀ «737» رجوع شود.
[4]. امّا اگر به گونه­ای باشد که عرفاً فرد مذکور از بین برنده و تلف کنندۀ جنین محسوب شود، همان طور که در مسألۀ «739» بیان شد، چنانچه جزء ورثۀ جنین باشد از دیه­اش ارث نمی­برد؛ مانند اینکه شوهر دارویی را به همسرش بدهد که می­داند موجب سقط جنین می­شود و زن بدون اطلاع از این امر از دارو استفاده کرده و جنین سقط شود؛ در این صورت، شوهر باید دیه بپردازد و از دیۀ مذکور سهم الارثی ندارد.
بخشش دیه ← → کسانی که دیۀ سقط جنین بر آنان ثابت می­شود
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français