پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

وارث جنینی که از زنا پدید آمده است ← → کسانی که از دیۀ سقط جنین ارث می­برند

بخشش دیه

مسأله 741. اگر فردی که دیۀ جنین را ارث می‌برد بالغ و عاقل و رشید باشد و بعد از سقط جنین، دیه­ را با رضایت خود ببخشد و بدهکارِ دیه را بریء الذمّه نماید، پرداخت آن بر وی واجب نیست؛
ولی اگر فردی که دیۀ سقط جنین بر عهدۀ وی ثابت می­شود (مثلاً پزشک) قبل از اقدام بر سقط، از شخصی که مستحقّ دیه است، برائت ضمان بگیرد تا اینکه بعد از سقط جنین ضامن دیۀ آن نباشد، این امر موجب ساقط شدن دیۀ جنین نمی­شود.
وارث جنینی که از زنا پدید آمده است ← → کسانی که از دیۀ سقط جنین ارث می­برند
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français