پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

3. وقف بر جهات ← → 1. وقف بر عین خاص

2. وقف بر عنوان قابل انطباق بر افراد

مسأله 767. در این قسم از وقف، مالی بر عنوان عامّی وقف می‌شود که قابل انطباق بر شخص یا شیء خاصّی است؛
این عنوان، گاه در هر مقطع زمانی منطبق بر یک فرد می‌باشد؛ مثل وقف بر «ائمّۀ شیعه0» و گاه در هر زمان بر افراد متعدّدی منطبق می‌شود مانند وقف بر «فقرا» یا «علما» یا وقف بر «طلّاب» یا «دانشجویان» یا «ایتام».
3. وقف بر جهات ← → 1. وقف بر عین خاص
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français