پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

وقف اعم از انتفاع و منفعت ← → وقف انتفاع

وقف منفعت

مسأله 775. اگر واقف شرط کند موقوف علیه از درآمد مال وقفی استفاده کند، نه خودِ آن، در چنین وقفی که اصطلاحاً وقف «منفعت» نامیده می‌شود، موقوف علیه نمی‌تواند خودش از مال وقفی استفاده کند؛ بلکه باید با اجاره و مانند آن از درآمد موقوفه بهره‌مند شود.
بنابراین، اگر خانه‌ای که در کنار حسینیّه قرار دارد وقف شده باشد تا از درآمدش هزینه‌های حسینیّه تأمین شود (وقف منفعت)، نمی‌توانند از آن برای برگزاری برنامه‌های خودِ حسینیّه استفاده کنند؛
البتّه اگر در وقف مذکور، نوع کاربری خانه، مطلق بوده و مورد خاصّی معیّن نشده باشد، در صورتی که متولّی صلاح بداند، می‌تواند آن را برای برگزاری مراسم حسینیّه اجاره کند و اجاره ‌بها را از نذورات و سایر منابع مالی حسینیّه بپردازد؛ آن گاه مبالغ را در تأمین هزینه‌های حسینیّه صرف نماید.
وقف اعم از انتفاع و منفعت ← → وقف انتفاع
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français