پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

تحویل در وقف عام ← → 6. مال وقفی تحویل داده شود (در برخی موارد)

معنای تحویل (قبض)

مسأله 813. «تحویل و قبض» مال وقفی[1] زمانی حاصل می‌شود که مال در اختیار و تحت تسلّط فرد قرار گیرد و تحقّق این معنا در موارد مختلف، متفاوت است.[2]
مسأله 814. لازم نیست تحویل در همان زمانی باشد که وقف صورت می‌گیرد؛ پس اگر واقف مال موقوفه را پس از مدّتی - هرچند سال­ها گذشته باشد - به موقوف علیه تحویل دهد، وقف صحیح است.

[1]. چه در اموال منقول و چه غیر منقول.
[2]. در وقف زمین و ملک، جهت تحقّق قبض و تحویل، صدور سند رسمی وقف­ به نام موقوف علیهم کافی است.
تحویل در وقف عام ← → 6. مال وقفی تحویل داده شود (در برخی موارد)
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français