پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

شرط اختصاصی وقف مسجد ← → تحویل در وقف عام

شرایط واقف

مسأله 819. کسی که مال خود را وقف می‌کند، باید بالغ و عاقل بوده و وقف را با قصد و اختیار انجام دهد و شرعاً محجور و ممنوع از تصرّف در مالی که وقف می‌کند، نباشد.[1]
شایان ذکر است، شرایط صحیح بودن وقف فرد مریض در بیماری منجر به فوت، در جلد سوّم، فصل «حَجْر»، مسألۀ «1688» ذکر شد.
مسأله 820. اگر کافری مالی را وقف کند - با رعایت سایر شرایط - وقف صحیح است.

[1]. البتّه، همان طور که در فصل «وصیّت»، در مسألۀ «1028» ذکر می­شود، اگر پسر نابالغ عاقلی که سنّش کمتر از ده سال قمری نیست، وصیّت کند که مالی پس از فوتش در خیرات یا مبرّات یا برای ارحام و نزدیکانش وقف شود، چنین وصیّتی - با رعایت سایر شرایط - صحیح است.
شرط اختصاصی وقف مسجد ← → تحویل در وقف عام
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français