پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

از بین رفتن موقوف علیه (موردی که مال بر آن وقف شده) ← → خراب شدن قسمتی از موقوفه

خارج نشدن موقوفه از وقف بودن، با وجود امکان استفاده از آن

مسأله 916. اگر موقوفه خراب شود، امّا طوری است که هنوز می‌توان به اندازۀ قابل توجّهی - هرچند کم - از آن استفاده نمود، چنانچه بتوان آن را بازسازی کرد - هرچند با اجاره دادن موقوفه و صرف اجاره بها در تعمیر و بازسازی - باید این کار انجام شود[1] و اگر ممکن نباشد، آن مال از وقف بودن خارج نشده و منفعت یا انتفاعی که دارد - با وضع موجود - در جهت وقف بکار گرفته می‌شود.

[1]. بازسازی موقوفه یا تجدید بنای آن لازم است در صورت امکان به همان عنوان اولیّه باشد؛ مگر مورد استثنایی که در صفحۀ «378»، پاورقی «1» ذکر شد.
از بین رفتن موقوف علیه (موردی که مال بر آن وقف شده) ← → خراب شدن قسمتی از موقوفه
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français