پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

تولیت سایر وقف‌ها / تعیین متولّی ← → راه‌های ثابت شدن وقف

تولیت وقف / تولیت مسجد

مسأله 942. محدودۀ اصلی مسجد (زمین و فضای آن)،[1] تولیت‌بردار نیست. بنابراین، حتّی اگر خود واقف فردی را به عنوان متولّی مسجد قرار دهد، بی‌اثر بوده و هیچ‌کس متولّی آن نمی‌باشد؛
البتّه، می‌توان هنگام وقف برای غیر زمینِ «محدودۀ اصلی مسجد» یا برای ساختمان مسجد (بناء) و نیز امور متعلّق به مسجد مانند سرویس بهداشتی، وضوخانه، آبدارخانه، متولّی قرار داد[2] و احکام آن همانند احکام «تولیت سایر وقف­ها» می­باشد که در ادامه ذکر می­شود.

[1]. توضیح بیشتر در مورد «محدودۀ اصلی مسجد»، در صفحۀ «351»، پاورقی «2» ذکر شد.
[2]. همچنان که موقوفاتی که بر مسجد وقف می­شود نیز می­تواند متولّی داشته باشد؛ مانند مغازه­ای که وقف شده تا درآمد آن صرف مسجد گردد.
تولیت سایر وقف‌ها / تعیین متولّی ← → راه‌های ثابت شدن وقف
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français