پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

شرایط متولّی ← → تولیت سایر وقف‌ها / تعیین متولّی

قبول تولیت

مسأله 957. فردی که واقف او را به عنوان متولّی تعیین کرده، واجب نیست تولیت را قبول کند؛ چه اینکه وی هنگام وقف و در مکانی که وقف صورت گرفته حضور داشته و چه اینکه بعد از تحقّق وقف در زمان حیات واقف یا بعد از وفات وی اطلاع پیدا کرده باشد.
مسأله 958. اگر واقف در هنگام وقف افرادی را تعیین کرده که هر یک پس از دیگری متولّی باشند، چنانچه برخی از آنان تولیت را قبول کنند، بر افراد بعدی قبول تولیت واجب نیست و در صورتی که آنان تولیت را نپذیرند، از آن زمان، حکم متولّی موقوفه مانند وقفی است که برای آن متولّی تعیین نشده و توضیح آن در مسألۀ «967» ذکر می‌شود.
مسأله 959. کسی که تولیت وقفی را پذیرفته، می­تواند از تولیت انصراف داده و خود را عزل نماید، هرچند احتیاط مستحب آن است که بعد از قبول تولیت، از آن انصراف ندهد و خود را از تولیت عزل نکن، و اگر چنین کند (خود را عزل کرده و انصراف دهد) عزل می‌شود؛
البتّه، متولّی در صورت انصراف، باید این موضوع را به متولّی بعدی یا در صورتی که موقوفه فاقد متولّی باشد، به حاکم شرع اطلاع دهد به‌گونه‌ای که ادارۀ موقوفه دچار خلل و ضرر نشود.
شرایط متولّی ← → تولیت سایر وقف‌ها / تعیین متولّی
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français