پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

سُکنیٰ ← → حبس بر افراد

فروش مال حبس شده

مسأله 987. مالکِ مال حبس شده، در مدّت حبس می‌تواند آن مال را بفروشد؛
پس حابِس می‌تواند مثلاً خانه‌ای را که برای 10 سال بر احمد حبس کرده، در همان مدّت به دیگری بفروشد و در این صورت خودِ مال به مشتری منتقل می‌شود؛ ولی حقِّ استفاده از مال با احمد می‌باشد؛
البتّه، مشتری می‌تواند با مُحبَّس علیه (احمد در مثال بالا) مصالحه کند و مثلاً مالی به عنوان مصالحه به او بپردازد تا در عوض، وی (احمد) در مدّت باقیماندۀ حبس از مال استفاده نکند و آن را در اختیار خریدار قرار دهد.[1]

[1]. شایان ذکر است، مصالحه با مُحبَّس علیه به این صورت که وی حقّ استفاده نداشته باشد (حقّ انتفاع وی ساقط شود) و همین طور معاوضۀ حقّ انتفاع و استفادۀ وی در مقابل مال، محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.
سُکنیٰ ← → حبس بر افراد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français