پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

وصیّت برای بچّۀ نابالغ و قرار دادن حقّ تصرّف در مال مورد وصیّت برای غیر ولیّ شرعی ← → تقسیم مساوی مال در صورت متعدّد بودن موصیٰ له

مسلمان نبودن کسی که برای وی وصیّت شده

مسأله 1039. مسلمان بودن «موصیٰ له» در وصیّت شرط نیست. بنابراین، وصیّت کردن برای کافر یا مرتدّ - هرچند مرتدّ فطری - صحیح است.[1]

[1]. مگر آنکه وصیّت از جهت دیگری باطل باشد.
وصیّت برای بچّۀ نابالغ و قرار دادن حقّ تصرّف در مال مورد وصیّت برای غیر ولیّ شرعی ← → تقسیم مساوی مال در صورت متعدّد بودن موصیٰ له
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français