پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

وصیّت به اجاره دادن مال معیّن یا سرمایه‌گذاری آن ← → تعیین ثلث اموال در مال مشخّص

کسر مشاع از اموال هنگام فوت یا هنگام وصیّت

مسأله 1074. اگر فرد وصیّت کند کسر مشاعى - مانند یک سوّم یا یک چهارم - از اموالش را به مصرفی برسانند، چنانچه نشانه و قرینه­ای باشد که معلوم شود مقصود وی کسر مشاع از اموال موجود در هنگام وصیّت یا وفات بوده، مطابق همان عمل می­شود.
در غیر این صورت برای عمل به وصیّت لازم است کسر مشاع از اموالش در هنگام وفات لحاظ شود.
وصیّت به اجاره دادن مال معیّن یا سرمایه‌گذاری آن ← → تعیین ثلث اموال در مال مشخّص
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français