پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

تخلّف و امتناع از عمل به وصیّت یا تأخیر در عمل به آن ← → کسر مشاع از اموال هنگام فوت یا هنگام وصیّت

وصیّت به اجاره دادن مال معیّن یا سرمایه‌گذاری آن

مسأله 1075. اگر انسان وصیّت کند - با رعایت شرایط وصیّت - مثلاً مال معیّنی از اموالش را بعد از وفات وی نفروشند و اجاره دهند و درآمد حاصل از آن را به مصرفی که مشخّص کرده برسانند، باید مطابق آن عمل نمایند.
این حکم، در جایی که فرد وصیّت نموده بخش معیّنی از اموالش را سرمایه‌گذاری کرده و فقط سود حاصل از آن را به مصرفی برسانند نیز جاری است.
تخلّف و امتناع از عمل به وصیّت یا تأخیر در عمل به آن ← → کسر مشاع از اموال هنگام فوت یا هنگام وصیّت
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français