پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

ابراء ذمّۀ بدهکار به صورت معلّق بر فوت ← → عدم امکان عمل به وصیّت

معلوم نبودن اینکه وصیّت بیش از ثلث است یا نه

مسأله 1094. اگر انسان مالی را به شخصی بدهد و او را وصیّ خود قرار دهد تا آن را بعد از وفاتش به مصارفی که معیّن کرده برساند، چنانچه وصیّ بداند وصیّت مذکور بیشتر از ثلث اموال متوفّیٰ در هنگام وفات نیست، واجب است به وصیّت عمل نماید؛
امّا اگر نداند وصیّت مذکور بیشتر از ثلث است یا کمتر یا مساوی ثلث، یا بداند که وصیّت مذکور بیشتر از ثلث است، ولی احتمال عقلایی دهد که ورثۀ متوفّیٰ آن را اجازه داده­اند یا بداند که ورثۀ متوفّیٰ آن را اجازه نداده­اند، ولی احتمال عقلایی دهد وصیّت از مواردی است که از اصل مال پرداخت می­شود - مانند دیون متوفّیٰ - اجرای وصیّت مذکور محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.
ابراء ذمّۀ بدهکار به صورت معلّق بر فوت ← → عدم امکان عمل به وصیّت
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français