پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

وصیّت به منافع ملک ← → معلوم نبودن اینکه وصیّت بیش از ثلث است یا نه

ابراء ذمّۀ بدهکار به صورت معلّق بر فوت

مسأله 1095. اگر فرد از شخصی طلبکار باشد و به او بگوید: «بعد از وفاتم تو را بریء الذمّه نموده یا طلبم را بخشیدم»، در صورتی که ورثۀ بالغ عاقل رشید بعد از وفات طلبکار، این ابراء ذمّه و بخشش را اجازه نمایند، ذمّۀ شخص مدیون بری می­گردد.[1]

[1]. در حقیقت اجازۀ ورثه، خود نوعی ابراء ذمّۀ بدهکار از طرف آنان و تنازل از حقّشان می­باشد.
وصیّت به منافع ملک ← → معلوم نبودن اینکه وصیّت بیش از ثلث است یا نه
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français