پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

4. مورد اطمینان باشد ← → 2. بالغ باشد (بنابرمشهور)

3. بنابر احتیاط واجب مسلمان باشد (در صورتی که وصیّت کننده مسلمان است)

مسأله 1110. اگر وصیّت کننده مسلمان است، بنابر احتیاط واجب باید وصیّ وی نیز مسلمان باشد. بنابراین، اگر وصیّ فرد مسلمان مرتد شود باقی بودن وصایتش محلّ اشکال است، هرچند دوباره مسلمان شود؛ مگر آنکه وصیّت کننده تصریح کرده بر اینکه در صورت بازگشت مجدّد وی به اسلام، وصیّ او باشد.
4. مورد اطمینان باشد ← → 2. بالغ باشد (بنابرمشهور)
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français