پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

راه‌های اثبات وصیّت تملیکی ← → راه‌های اثبات قیمومت (قیّم بودن)

راه­هاى اثبات وصیّت / راه‌های اثبات وصیّت عهدی

مسأله 1148. «وصیّت عهدی»، با یکی از راه­های ذیل ثابت می­شود:
1. یقین و همین طور اطمینان از راه­های عقلایی؛
2. شهادت دو مرد مسلمان عادل، خواه از ورثه باشند یا از غیر ورثه؛[1]
3. اقرار تمام ورثه، به شرط اینکه عاقل و بالغ[2] باشند؛ ولی عادل بودن‌ آنان لازم نیست؛ امّا اگر فقط بعضى از ورثۀ بالغ و عاقل اقرار کنند، وصیّت تنها نسبت به سهم کسانی که اقرار کرده­اند ثابت مى ­شود.[3]
شایان ذکر است، وصیّت عهدی، با شهادت زنان (چه انفرادى و چه به ضمیمه مردان) ثابت نمى­شود.

[1]. بلکه اگر مسلمانى نباشد که شهادت دهد، با شهادت دو مرد کافر کتابى که اهل ذمّه باشند (نه کفّار دیگر) و در دین خود نیز عادل باشند نیز وصیّت ثابت می­شود.
[2]. حکم اقرار «سفیه» از آنچه در جلد سوّم، فصل «حَجْر»، مسائل «1655 و 1656» ذکر شد فهمیده می‌شود.
[3]. شایان ذکر است، اگر اقرار کنندگان دو نفر مرد عادل باشند، تمام وصیّت ثابت می­شود.
راه‌های اثبات وصیّت تملیکی ← → راه‌های اثبات قیمومت (قیّم بودن)
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français