پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

یافتن دست نوشته‌ای از متوفّی که حاکی از وصیّت وی باشد ← → راه­هاى اثبات وصیّت / راه‌های اثبات وصیّت عهدی

راه‌های اثبات وصیّت تملیکی

مسأله 1149. «وصیّت تملیکی»، با یکی از راه­های ذیل ثابت می­شود:
1. یقین و همین طور اطمینان از راه‌های عقلایی؛
2. شهادت دو مرد مسلمان عادل، خواه از ورثه باشند یا از غیر ورثه؛
3. قسَم خوردن کسی که مال برای او وصیت شده، به ضمیمۀ شهادت یک مرد مسلمان عادل؛
4. شهادت یک مرد مسلمان عادل به ضمیمۀ دو زن مسلمان عادل؛
5. شهادت چهار زن مسلمان عادل؛ امّا اگر تعداد زنان شهادت دهنده کمتر از چهار نفر باشند، وصیت به همان نسبت ثابت می­شود. بنابراین، اگر یک زن مسلمان عادل شهادت دهد، باید یک چهارم شیئی را که مطالبه میکند به او بدهند و اگر دو زن مسلمان عادل شهادت دهند، نصف آن را و اگر سه زن مسلمان عادل شهادت دهند، سه چهارم آن را به او بدهند.[1]
6. اقرار تمام ورثه، به شرط اینکه عاقل و بالغ[2] باشند؛ ولی عادل بودن‌ آنان لازم نیست؛ اگر فقط بعضى از ورثه اقرار کنند، وصیت تنها نسبت به سهم کسانی که اقرار کرده‌اند ثابت مى­شود.

[1]. بلکه اگر مسلمانى نباشد که شهادت دهد با شهادت دو مرد کافر کتابى که اهل ذمّه باشند (نه کفّار دیگر) و در دین خود نیز عادل باشند، وصیّت ثابت می­شود.
[2]. حکم اقرار «سفیه» از آنچه در جلد سوّم، فصل «حَجْر»، مسائل «1655 و 1656» ذکر شد فهمیده می‌شود.
یافتن دست نوشته‌ای از متوفّی که حاکی از وصیّت وی باشد ← → راه­هاى اثبات وصیّت / راه‌های اثبات وصیّت عهدی
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français