پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

ارث زن یا شوهر به همراه جدّ یا جدّه ← → نصیب مستحبّی جدّ و جدّه از سهم الارث پدر و مادر متوفّیٰ

ارث دستۀ دوّم / الف. ارث جدّ و جدّه

مسأله 1173. اگر وارث میّت، فقط «یک جدّ یا یک جدّه (پدری یا مادری)» باشد، همۀ اموال میّت به او ارث میرسد.
مسأله 1174. اگر وارث میّت، فقط «جدّ و جدّۀ پدرى» باشد، اموال سه قسمت میشود، یک قسمت یعنی یک سوم اصل اموال [1] را جدّه و دو قسمت یعنی دو سوم آن را جدّ ارث میبرد.
مسأله 1175. اگر وارث میّت فقط «جدّ و جدّۀ مادرى» باشد، اموال را به‌طور مساوى بین خودشان قسمت میکنند.
مسأله 1176. اگر وارث میّت، فقط «یک جدّ یا جدّۀ پدرى و یک جدّ یا جدّۀ مادرى» باشد، مال سه قسمت میشود؛ یک قسمت یعنی یک سوم اصل اموال را جدّ یا جدّۀ مادرى و دو قسمت یعنی دو سوم آن را جدّ یا جدّۀ پدرى ارث میبرد.
مسأله 1177. اگر وارث میّت، «جدّ و جدّۀ پدرى و جدّ و جدّۀ مادرى» باشد، مال سه قسمت میشود، یک قسمت یعنی یک سوم اصل اموال بین جدّ و جدّۀ مادرى به‌طور مساوى قسمت می‌شود و دو قسمت یعنی دو سوم آن را به جدّ و جدّۀ پدرى میدهند و از این دو قسمت، جدّ پدری دو برابر جدّۀ پدری ارث میبرد.


[1]. منظور از «اصل اموال» در این مسأله و مسائل بعد، در مسألۀ «1157» ذکر شد.
ارث زن یا شوهر به همراه جدّ یا جدّه ← → نصیب مستحبّی جدّ و جدّه از سهم الارث پدر و مادر متوفّیٰ
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français