پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

بسم الله الرحمن الرحیم
با توجه به رؤیت هلال با چشم غیر مسلح در غروب روز چهارشنبه ٢٩ شعبان فردا پنجشنبه اول ماه مبارک رمضان است.
توفیقات همگان را از خداوند متعال مسألت داریم.
دفتر آقاى سیستانى (مدظله)

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

ارث زن یا شوهر به همراه جدّ یا جدّه ← → نصیب مستحبّی جدّ و جدّه از سهم الارث پدر و مادر متوفّیٰ

ارث دستۀ دوّم / الف. ارث جدّ و جدّه

مسأله 1173. اگر وارث میّت، فقط «یک جدّ یا یک جدّه (پدری یا مادری)» باشد، همۀ اموال میّت به او ارث میرسد.
مسأله 1174. اگر وارث میّت، فقط «جدّ و جدّۀ پدرى» باشد، اموال سه قسمت میشود، یک قسمت یعنی یک سوم اصل اموال [1] را جدّه و دو قسمت یعنی دو سوم آن را جدّ ارث میبرد.
مسأله 1175. اگر وارث میّت فقط «جدّ و جدّۀ مادرى» باشد، اموال را به‌طور مساوى بین خودشان قسمت میکنند.
مسأله 1176. اگر وارث میّت، فقط «یک جدّ یا جدّۀ پدرى و یک جدّ یا جدّۀ مادرى» باشد، مال سه قسمت میشود؛ یک قسمت یعنی یک سوم اصل اموال را جدّ یا جدّۀ مادرى و دو قسمت یعنی دو سوم آن را جدّ یا جدّۀ پدرى ارث میبرد.
مسأله 1177. اگر وارث میّت، «جدّ و جدّۀ پدرى و جدّ و جدّۀ مادرى» باشد، مال سه قسمت میشود، یک قسمت یعنی یک سوم اصل اموال بین جدّ و جدّۀ مادرى به‌طور مساوى قسمت می‌شود و دو قسمت یعنی دو سوم آن را به جدّ و جدّۀ پدرى میدهند و از این دو قسمت، جدّ پدری دو برابر جدّۀ پدری ارث میبرد.


[1]. منظور از «اصل اموال» در این مسأله و مسائل بعد، در مسألۀ «1157» ذکر شد.
ارث زن یا شوهر به همراه جدّ یا جدّه ← → نصیب مستحبّی جدّ و جدّه از سهم الارث پدر و مادر متوفّیٰ
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français