پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

ارث زن یا شوهر همراه با عمو و عمّه و دایی و خاله ← → ارث زن یا شوهر به همراه دایی و خاله

ج. ارث عمو و عمّه همراه با دایی و خاله

مسأله 1243. اگر ورثۀ میّت «یک یا چند دایى یا خاله، یا دایى و خاله و یک یا چند عمو یا عمّه، یا عمو و عمّه» باشند، یک سوم اصل اموال را دایى یا خاله یا هر دو ارث می‌برند؛ باقیمانده، یعنی دو سوم آن سهم الارث عمو یا عمّه یا هر دو می­باشد.
کیفیّت تقسیم هر یک از کسرهای مذکور، به صورتی است که در مسائل قبل بیان شد.
ارث زن یا شوهر همراه با عمو و عمّه و دایی و خاله ← → ارث زن یا شوهر به همراه دایی و خاله
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français