پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

ارث فرزندان عمو و عمّه و دایی و خاله ← → ج. ارث عمو و عمّه همراه با دایی و خاله

ارث زن یا شوهر همراه با عمو و عمّه و دایی و خاله

مسأله 1244. اگر ورثۀ میّت علاوه بر زوج و زوجه، عمو یا عمّه یا هر دوی آنان و دایی یا خاله یا هر دوی آنان باشند، زوج یک دوم و زوجه یک چهارم از اصل اموال را ارث می‌برد؛[1]
سهم الارث دایی یا خاله یا هر دوی آنان یک سوم اصل اموال می­باشد و باقیمانده، سهم الارث عمو یا عمّه یا هر دوی آنان می­باشد.
تقسیم هر یک از موارد مذکور، به همان کیفیّتی است که در فرض نبودن زوج و زوجه بیان شد.

[1]. کیفیّت ارث «زوجه» از اموال شوهرش، در مسائل «1252 و 1253» ذکر می­شود.
ارث فرزندان عمو و عمّه و دایی و خاله ← → ج. ارث عمو و عمّه همراه با دایی و خاله
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français