پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

بسم الله الرحمن الرحیم
با توجه به رؤیت هلال با چشم غیر مسلح در غروب روز چهارشنبه ٢٩ شعبان فردا پنجشنبه اول ماه مبارک رمضان است.
توفیقات همگان را از خداوند متعال مسألت داریم.
دفتر آقاى سیستانى (مدظله)

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

ارث در ازدواج موقّت ← → ارث عمو و عمّه و دایی و خالۀ پدر و مادر میّت

ارث زن و شوهر / مقدار سهم الارث زن و شوهر

مسأله 1247. اگر زنى - که عقد دائم شوهرش بوده - بمیرد و فرزند نداشته باشد، یک دوم از اصل اموالش[1] سهم الارث شوهرش بوده و باقیماندۀ اموالش به سایر ورثه ارث می‌رسد؛[2]
امّا چنانچه زن از آن شوهر یا غیر او فرزند داشته باشد،[3] یک چهارم از اصل اموالش سهم الارث شوهرش بوده و باقیماندۀ اموالش ارث سایر ورثه خواهد بود.
مسأله 1248. اگر مردى بمیرد و فرزند نداشته باشد، یک چهارم از اصل اموالش سهم الارث زوجه­اش - که عقد دائم وی بوده - می­باشد[4] و باقیماندۀ اموالش به سایر ورثۀ میرسد؛[5]
امّا چنانچه مرد از آن زوجه­اش یا از زن دیگر فرزند داشته باشد،[6] یک هشتم از اصل اموالش سهم الارث زوجه­اش بوده[7] و باقیماندۀ اموالش، سهم سایر ورثه خواهد بود.
مسأله 1249. اگر میّت بیش از یک زوجه - که عقد دائم وی بوده - داشته باشد، سهم الارث زوجه که در مسألۀ قبل بیان گردید، به‌طور مساوى بین همسران او تقسیم می­شود، هرچند شوهر با همه یا بعضی از آنان، نزدیکى نکرده باشد و هر کدام از آنان سهم اختصاصی جداگانه­ای ندارد.


[1]. منظور از «اصل اموال» در این مسأله و مسائل بعد، در مسألۀ «1157» ذکر شد.
[2]. اگر زوجه هیچ وارثی غیر از شوهرش نداشته باشد، حکم آن در مسألۀ «1288» ذکر می­شود.
[3]. فرزند شامل نوه، نبیره و نتیجه و... می­شود.
[4]. با توضیحی که در مسائل آینده ذکر می­شود.
[5]. اگر زوج هیچ وارثی غیر از همسرش نداشته باشد، حکم آن در مسألۀ «1288» ذکر می­شود.
[6]. فرزند شامل نوه، نبیره و نتیجه و... می­شود.
[7]. با توضیحی که در مسائل آینده ذکر می­شود.
ارث در ازدواج موقّت ← → ارث عمو و عمّه و دایی و خالۀ پدر و مادر میّت
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français