پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

نوع اموالی که زن و شوهر از یکدیگر ارث می‌برند و کیفیّت آن ← → ارث زن و شوهر / مقدار سهم الارث زن و شوهر

ارث در ازدواج موقّت

مسأله 1250. زن و شوهر در ازدواج موقّت، از یکدیگر ارث نمى­برند؛ البتّه اگر ضمن عقد ازدواج موقّت، ارث بردن هر دو یا یکی از آنان را شرط نمایند، صحّت این شرط محلّ اشکال است و مراعات مقتضاى احتیاط در این مورد ترک نشود. بنابراین، بنابر احتیاط واجب بین هر یک از آن دو و سایر ورثۀ متوفّیٰ، مصالحه صورت گیرد.
نوع اموالی که زن و شوهر از یکدیگر ارث می‌برند و کیفیّت آن ← → ارث زن و شوهر / مقدار سهم الارث زن و شوهر
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français