پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

دیۀ قطع پا ← → دیۀ قطع دست

دیۀ قطع انگشتان دست

مسأله 1383. اگر فردی ده انگشت دو دست شخصی را قطع نماید، باید دیۀ قتل بپردازد و چنانچه بعضی از انگشت­های دست را ببرد، در صورتی که انگشـت قطــع شده انگشت شست (ابهام) باشد، دیۀ قطع آن یک سوم دیۀ قطع یک دست، معادل با یک ششم دیۀ کامل است؛
امّا دیۀ قطع هر یک از سایر انگشت­های دست یک ششم دیۀ قطع یک دست، معادل با یک دوازدهم دیۀ کامل می­باشد.[1]

[1]­. شایان ذکر است، چنانچه شخص صدمه دیده «مؤنّث» باشد برای محاسبۀ دیۀ آن به مسألۀ «1390» رجوع شود.
دیۀ قطع پا ← → دیۀ قطع دست
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français