پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

دیۀ قطع انگشتان پا ← → دیۀ قطع انگشتان دست

دیۀ قطع پا

مسأله 1384. اگر فردی هر دو پاى شخصی را قطع نماید، باید دیۀ قتل بدهد و اگر یک پای شخصی را قطع کند، باید نصف دیۀ قتل را بپردازد.
در این حکم، فرقی بین قطع پا از اصول (ریشۀ) انگشتان و بالاتر از آن مثل مچ یا ساق یا زانو یا ران پا نیست.
دیۀ قطع انگشتان پا ← → دیۀ قطع انگشتان دست
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français