پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

دیۀ ضربه زدن به صورت یا بدن که موجب سرخی، کبودی یا سیاهی شود ← → دیه شَل یا فلج شدن اعضا

دیۀ جراحت «جائفه» در بدن

مسأله 1415. اگر اشیایی مانند چاقو یا نیزه یا گلوله به «درون سینه یا شکم» وارد گردد، دیۀ آن یک سوم دیۀ کامل است، این نوع جراحت را «جائِفه» می­نامند؛
البتّه، چنانچه از طرف دیگر خارج گردد، یک دهم دیۀ کامل به آن افزوده می‌شود.[1]
مسأله 1416. اگر اشیایی مانند چاقو یا نیزه یا گلوله در «دست یا پا» نفوذ کند، ولی از طرف دیگر خارج نشود، دیۀ آن یک دهم دیۀ کامل است و چنانچه از طرف دیگر خارج شود، علاوه بر آن «أرش» ثابت است.[1]
مسأله 1417. اگر جراحت جائفه - که توضیح آن در مسألۀ «1415» بیان شد - موجب از بین رفتن «طحال یا یکی از کلیه­ها» گردد، علاوه بر دیه­ای که برای آن ذکر شد، جهت کلیه و طحال «أرش» ثابت می­ شود.
همین طور، اگر جراحتى در ظاهر وجود نداشته باشد و تنها از طریق ضربه یا مانند آن طحال یا یکی از کلیه­ها دچار نقص شده و از کار بیافتد، «أرش» ثابت است.[2]

[1]. شایان ذکر است، در این مسأله و مسألۀ بعد چنانچه شخص صدمه دیده «مؤنّث» باشد، برای محاسبۀ دیۀ آن به مسألۀ «1390» رجوع شود.
[2]. معنای «أرش» و کیفیّت محاسبۀ آن در مسألۀ «1422» ذکر می­شود؛ البتّه، در فرض مسأله مصالحه بین طرفین با پرداخت دیۀ کامل به عنوان «أرش» کافی است.
[3]­. به مسائل «1424 و 1425» مراجعه شود.
دیۀ ضربه زدن به صورت یا بدن که موجب سرخی، کبودی یا سیاهی شود ← → دیه شَل یا فلج شدن اعضا
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français