پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

بخشش دیۀ مربوط به بچّه نابالغ ← → آسیب و صدمه بر جسد میّت

معلوم نبودن مقدار دیه در شبهۀ موضوعی

مسأله 1438. اگر انسان بر اثر آسیب زدن بر شخص دیگر، برایش یقین یا اطمینان حاصل شود که دیه یا ارش بر عهده­اش ثابت گردیده، ولی به جهت گذشت زمان و مانند آن، نوع آسیب یا مقدار آن را به فراموش کرده و مقدار دیۀ­ آن برایش معلوم نباشد و نیز از راه­های شرعی معتبر، مقدار دیه ثابت نشود، می­تواند به پرداخت مقدار حدّاقل یقینی یا مورد اطمینان اکتفا نماید و ادای مقدار بیشتر که مشکوک است لازم نیست؛
مگر آنکه فرد مکلّف در موضوع مذکور مقصّر باشد[1] که در این صورت، بنابر احتیاط واجب به پرداخت مبلغ اقل اکتفا ننماید و نسبت به مقدار بیشتر با شخص آسیب دیده یا ورثۀ وی یا ولیّ شرعی او - حسب موارد مختلف - مصالحه نماید.[2]

[1]. مثل اینکه فرد مقدار دیه را می­دانسته یا امکان دانستن آن برایش فراهم بوده، ولی به جهت سهل‌انگاری در پی­گیری یا یادداشت آن، هم اکنون مقدار آن را فراموش نموده­ است.
[2]. اگر فرد بر اثر وقوع تصادف یا وارد کردن لطمه یا ضربه و مانند آن به شخص دیگری احتمال معقول دهد که آسیب و صدمه­ای به وی وارد شده که موجب دیه یا ارش می­شود، چنانچه بررسی و تحقیق برایش سهل و آسان است، بنابر احتیاط واجب باید فحص و تحقیق نماید.
بخشش دیۀ مربوط به بچّه نابالغ ← → آسیب و صدمه بر جسد میّت
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français