پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

مواردی که آسیب رساندن به دیگری موجب دیه نمی‌شود ← → معلوم نبودن مقدار دیه در شبهۀ موضوعی

بخشش دیۀ مربوط به بچّه نابالغ

مسأله 1439. اگر فردی بچّۀ نابالغ را بزند طوری که موجب دیه شود، باید دیۀ آن را به ولیّ شرعی بچّه بپردازد، هرچند جهت تأدیب بچّه از ولیّ شرعی او اجازه گرفته باشد.
دیۀ مذکور مال خود بچّه است و ولیّ بچّه مانند پدر یا پدربزرگ پدری حقّ عفو و بخشش دیه را ندارد؛ مگر با رعایت آنچه در جلد سوّم، فصل «حَجْر»، مسائل «1614 و 1627 و 1629» بیان شد.[1]

[1]. به عنوان مثال، اگر معلّم به بچّۀ نابالغ دیه بدهکار باشد و مثلاً پدر یا پدربزرگ پدری تشخیص دهد ابراء ذمّۀ معلّم از دیه، مفسده‌ای ندارد یا مصلحت دارد، مانند اینکه در عوض آن، معلّم به او قرآن می­آموزد یا در پرورش و تربیت وی بیشتر دقّت می­نماید، اشکال ندارد.
مواردی که آسیب رساندن به دیگری موجب دیه نمی‌شود ← → معلوم نبودن مقدار دیه در شبهۀ موضوعی
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français