پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

حکم کلّی قرض دادن به بانک دولتی و قرض گرفتن از آن ← → احکام قرض دادن و قرض گرفتن از بانک­ها

قرض دادن و قرض گرفتن از بانک خصوصی

مسأله 1447. قرض دادن و قرض گرفتن از بانک­های خصوصی، حکم قرض دادن و قرض گرفتن از اشخاص حقیقی را دارد، که تفصیل احکام آن و مواردی که منجر به ربا می­شود در جلد سوّم، فصل «قرض» بیان گردید.
حکم کلّی قرض دادن به بانک دولتی و قرض گرفتن از آن ← → احکام قرض دادن و قرض گرفتن از بانک­ها
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français