پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

قرض دادن به بانک دولتی ← → قرض دادن و قرض گرفتن از بانک خصوصی

حکم کلّی قرض دادن به بانک دولتی و قرض گرفتن از آن

مسأله 1448. قرض دادن به بانک دولتی در کشورهای اسلامی و قرض گرفتن از آن، با توجّه به آنچه در مسألۀ «1445» ذکر شد، باید با اجازۀ‌ حاکم شرع باشد.
شایان ذکر است، معظّم­له قرض دادن و قرض گرفتن از بانک­های مذکور را، چنانچه ربوی محسوب نشود، اجازه داده­ اند.
قرض دادن به بانک دولتی ← → قرض دادن و قرض گرفتن از بانک خصوصی
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français