پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

10. تسهیلات مزارعه‏[1] / کیفیّت عملکرد بانک در تسهیلات مزارعه ← → 9. تسهیلات مشارکت / کیفیّت عملکرد بانک در تسهیلات مشارکت

حکم تسهیلات مشارکت

مسأله 1484. در قرارداد تسهیلات مشارکت باید احکام و شرایط صحیح بودن قرارداد «شرکت» که توضیح و تفصیل احکام آن در جلد سوّم فصل «شرکت» ذکر شد، رعایت گردد؛ از جمله اینکه:
اگر قرارداد مشارکت بانک با متقاضی تسهیلات در دورۀ مشارکت به مرحلۀ سوددهی نرسد، بانک حقّ مطالبۀ سود از طرف قرارداد ندارد.
همین طور، چنانچه سود حاصل شده کمتر از مقدار پیش‌بینی شده در قرارداد باشد، بانک حقّ مطالبۀ مقدار اضافه از سود را ندارد.
شایان ذکر است، اگر تسهیلات مشارکت دارای شرط دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بانکی باشد، حکم آن در مسألۀ «1511» ذکر می­شود.
10. تسهیلات مزارعه‏[1] / کیفیّت عملکرد بانک در تسهیلات مزارعه ← → 9. تسهیلات مشارکت / کیفیّت عملکرد بانک در تسهیلات مشارکت
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français