پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

حکم تسهیلات مزارعه ← → حکم تسهیلات مشارکت

10. تسهیلات مزارعه‏[1] / کیفیّت عملکرد بانک در تسهیلات مزارعه

٭ با استفاده از «تسهیلات مزارعه»، نیاز مالی کشاورزان در بخش کشاورزی تأمین می‌شود.
٭ در تسهیلات مزارعه، بانک­ به عنوان «مزارِع» زمین کشاورزی که مالک عین یا منفعت آن بوده و یا به هر عنوان مجاز به تصرّف در آن باشد یا تلفیقی از زمین و سایر لوازم کشاورزی را در اختیار متقاضی تسهیلات (زارع) قرار می‌دهد؛
٭ این قرارداد با تقسیم محصول بین متقاضی تسهیلات (زارع) و بانک و تحویل سهم بانک خاتمه می‏یابد.

[1]. «مزارعه» یکی از عقود شرعی است که به موجب آن یکی از طرفین قرارداد، زمینی را برای مدّت معیّن به طرف دیگر واگذار می‏کند تا در آن زراعت کرده و محصول را به صورت کسر یا درصد مشاع از آن با توافق هم بین خود تقسیم کنند، طرف اول را «مُزارع» و طرف دوم را «زارع یا عامل» می‏گویند؛ توضیح احکام آن در جلد سوّم، فصل «مزارعه» ذکر شد.
حکم تسهیلات مزارعه ← → حکم تسهیلات مشارکت
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français